BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Prezydenta RP 2020
Z A W I A D O M I E N I E O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW 19 czerwiec 2020

Radomyśl Wielki 17.06-2020 r.


Z A W I A D O M I E N I E
O  SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

Na podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –  Kodeks wyborczy ( t. j. Dz.U. z 2019 r.  poz. 684 ze zmianami)      

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Udostępnienie spisu wyborców:

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miejski Radomyśl Wielki

Pomiędzy 15 czerwca 2020r.  22 czerwca  2020r. każdy wyborca może sprawdzić czy został w spisie uwzględniony.

Sposób udostępnienia spisu:

Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo, że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.

Informacje telefoniczne: 14 6819-749


Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup