BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Prezydenta RP 2020
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 12 czerwca 2020 r 12 czerwiec 2020

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Radomyśl Wielki obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020r. do godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 2,

- Nr 2, w liczbie 2,

- Nr 3, w liczbie 1,

- Nr 4, w liczbie 3,

- Nr 5, w liczbie 1,

- Nr 10, w liczbie 1,

- Nr 13, w liczbie 3.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.

§ 3

W dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 8

- Nr 9

- Nr 11.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
w Tarnobrzegu
Katarzyna Lucyna Bryś-Dywan

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup