BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory prezydenta 2015
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 marca 2015r. 02 kwiecień 2015

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) - podaję do wiadomości publicznej informację o utworzonych obwodach głosowania, ich numerach i granicach, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 
Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.
miasto Radomyśl Wielki obejmujące ulice:

3 Maja, Akacjowa, Armii Krajowej, Bł. Edmunda Bojanowskiego, Jasna, Ks. Jana Curyłły, Firleja, Kąty, Kopernika, Ogrodowa, Piekarska, Piłsudskiego, Polna, Rynek, Targowa, Wąska, Witosa, Zasowska, Zielona.

Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim,

ul. Ogrodowa 1, Radomyśl Wielki.

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2.

Sołectwo Partynia

Szkoła Podstawowaw Partyni,

Partynia 66

3.

Sołectwo Podborze

Szkoła Podstawowaw Podborzu,

Podborze 101

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4.

Sołectwo Ruda

Szkoła Podstawowa w Rudzie,

Ruda 124

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5.

Sołectwo Dąbrówka Wisłocka

Szkoła Podstawowaw Dąbrówce Wisłockiej,

Dąbrówka Wisłocka 115

6.

Sołectwo Zdziarzec

Szkoła Podstawowaw Zdziarcu, Zdziarzec 116
7.

Sołectwo Dąbie

Szkoła Podstawowaw Dąbiu , Dąbie 100

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8.

Sołectwo Żarówka

Szkoła Podstawowaw Żarówce, Żarówka 64

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9.

Sołectwo Janowiec

Szkoła Podstawowaw Janowcu
Janowiec 10
10.

Sołectwo Dulcza Wielka

Szkoła Podstawowaw Dulczy Wielkiej

ul. Ks. Kalinowskiego 212/1, Dulcza Wielka

11.

Sołectwo Dulcza Mała

Szkoła Podstawowaw Dulczy Małej
Dulcza Mała 40

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

12.

Sołectwo Zgórsko

Agronomówka w Zgórsku,
Zgórsko 41
13.
miasto Radomyśl Wielki obejmujące ulice:

Baczyńskiego, Batorego, Bema, Boczna, Broniewskiego, Chopina, Dąbrowskiej, Dębowa, Graniczna, Harcerska, Jarzębinowa, Klonowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krasińskiego, Krótka, Leśna, Ludwika Lonczaka,, Mickiewicza, Nowa, por. Zbigniewa Matuli, Reymonta, Rolna, Różana, Sikorskiego, Słowackiego, Sobieskiego, Sucharskiego, Topolowa, Tuwima, Wałowa, Zawadzkiego, Żeromskiego.

Gimnazjum Publicznew Radomyślu Wielkim

ul. Klonowa 2, Radomyśl Wielki

 

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

14.

Sołectwo Pień

Dom Strażaka w Pniu, Pień 41a


Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie w siedzibach obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1, 3, 4, 7, 8, 11, 13.

Głosowanie odbywa się w lokalach obwodowych komisji wyborczych w godzinach od 700 - 2100.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                 Burmistrz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     inż. Józef Rybiński  
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup