BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory prezydenta 2015
Zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów 31 marzec 2015

Stosownie do art 32 § 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.112, z późn. zm. ) i § 18 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców ( Dz. U. 2015, poz.5 ) zaświadczenie o prawie do głosowania wydawane jest na wniosek wyborcy zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia WYBORCA sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie, w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup