BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Prezydenta 2010
Zarządzenie Nr 28/2010 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. 27 kwiecień 2010

Na podstawie art. 78 „b” ustawy z dnia 27 września 1990r. – o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2000r. Nr 47, poz. 544 z p.zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego zarządza co następuje:

§ 1

Wyznaczam tablice i słupy ogłoszeniowe wyszczególnione w Załączniku do niniejszego Zarządzenia jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie trwania kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2
  1. Urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych winny być umieszczane w wyznaczonych miejscach w sposób umożliwiający ich usunięcie bez powodowania szkód.
  2. Obwieszczenia i plakaty o których mowa w ust.1 winny być usunięte przez komitety wyborcze najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyborów.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej (BIP) Urzędu.

                                                                                       Burmistrz
                                                                              inż. Józef Rybiński
Pliki do pobrania
zal_zarz_28_2010.pdf - WYKAZ MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY RADOMYŚL WIELKI
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup