BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Parlamentarne 2015
Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 5 października 2015r. 06 październik 2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

Na podstawie art. 182 §1 pkt 1, §2 i §2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Burmistrz Radomyśla Wielkiego, zarządza co następuje:

 

§1.

1.     Powołuje się na terenie Gminy Radomyśl Wielki obwodowe komisje wyborcze w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

2.      Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§2.

Składy obwodowych komisji wyborczych podlegają podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Miejskiego i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                              Burmistrz

                                                                     Radomyśla Wielkiego

 

Pliki do pobrania
zal_zarz_127_2015.pdf - Załącznik do Zarządzenia Nr 127/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 5 października 2015
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup