BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Parlamentarne 2015
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 16 września 2015r. 23 wrzesień 2015
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.  zm.) -  podaję do wiadomości    publicznej informację o utworzonych obwodach głosowania, ich numerach i granicach, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.Nr obwodu
Granice obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1.
miasto Radomyśl Wielki obejmujące ulice:

3 Maja, Akacjowa, Armii Krajowej, Bł. Edmunda Bojanowskiego, Jasna, Ks. Jana Curyłły, Firleja, Kąty, Kopernika, Ogrodowa, Piekarska, Piłsudskiego, Polna, Rynek, Targowa, Wąska, Witosa, Zasowska, Zielona.

Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim,
ul. Ogrodowa 1, Radomyśl Wielki.
Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2.
Sołectwo Partynia
Szkoła Podstawowa w Partyni,
Partynia 66
3.
Sołectwo Podborze
Szkoła Podstawowa w Podborzu,
Podborze 101
Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
4.
Sołectwo Ruda
Szkoła Podstawowa w Rudzie,
Ruda 124
Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
5.
Sołectwo Dąbrówka Wisłocka
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej,
Dąbrówka Wisłocka 115
6.
Sołectwo Zdziarzec
Szkoła Podstawowa w Zdziarcu, Zdziarzec 116
7.
Sołectwo Dąbie
Szkoła Podstawowa w Dąbiu , Dąbie 100
Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
8.
Sołectwo Żarówka
Szkoła Podstawowa w Żarówce, Żarówka 64
Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
9.
Sołectwo Janowiec
Szkoła Podstawowa w Janowcu
Janowiec 10
10.
Sołectwo Dulcza Wielka
Szkoła Podstawowa w Dulczy Wielkiej
ul. Ks. Kalinowskiego 212/1, Dulcza Wielka
11.
Sołectwo Dulcza Mała
Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej
Dulcza Mała 40
Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
12.
Sołectwo Zgórsko
Agronomówka w Zgórsku,
Zgórsko 41
13.
miasto Radomyśl Wielki obejmujące ulice:

Baczyńskiego, Batorego, Bema, Boczna, Broniewskiego, Chopina, Dąbrowskiej, Dębowa, Graniczna, Harcerska, Jarzębinowa, Klonowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krasińskiego, Krótka, Leśna, Ludwika Lonczaka, Mickiewicza, Nowa, por. Zbigniewa Matuli, Reymonta, Rolna, Różana, Sikorskiego, Słowackiego, Sobieskiego, Sucharskiego, Topolowa, Tuwima, Wałowa, Zawadzkiego, Żeromskiego.

Gimnazjum Publiczne w Radomyślu Wielkim
ul. Klonowa 2, Radomyśl Wielki
 
Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
14.
 
Sołectwo Pień
Dom Strażaka w Pniu, Pień 41a

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie w siedzibach obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1, 3, 4, 7, 8, 11, 13.

Głosowanie odbywa się w lokalach obwodowych komisji wyborczych w godzinach od 7.00 - 21.00.                                                                                                                                                                                                    

 
                                                                                                                   Burmistrz
                                                                                                            inż. Józef Rybiński
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup