BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Parlamentarne 2015
Zarządzenie Nr 93/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 21 sierpnia 2015 roku 24 sierpień 2015
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania ich wykazu do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z p. zm.), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1017) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego zarządza co następuje:


§1

Wyznaczam tablice i słupy ogłoszeniowe wyszczególnione w załączniku do niniejszego zarządzenia jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie trwania kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


§2

1. Urzędowe obwieszczenie wyborcze i plakaty komitetów wyborczych winny być  umieszczane w wyznaczanych miejscach w sposób umożliwiający ich usunięcie bez   powodowania szkód.

2. Obwieszczenia i plakaty o których mowa w ust. 1 winny być usunięte przez komitety   wyborcze najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyborów.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 
 
                                                         Burmistrz Radomyśla Wielkiego
                                                                   Józef Rybiński
Pliki do pobrania
zal_zarz_93_2015.pdf - Załącznik do Zarządzenia Nr 93/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 21 sierpnia 2015 r.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup