BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Parlamentarne 2011
Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 19 września 2011 r. 20 wrzesień 2011
Na podstawie art. 182 §1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z p. zm.) Burmistrz Radomyśla Wielkiego zarządza co następuje:
 
§1
Dla przeprowadzenia w dniu 9 października 2011r. na terenie Gminy Radomyśl Wielki wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, powołuję obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy, oraz na stronie internetowej gminy Radomyśl Wielki.
 
Burmistrz
 
inż. Józef Rybiński
Pliki do pobrania
zal_zarz_100_2011.pdf - Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2011 r. Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 19.09.2011 r.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup