BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Parlamentarne 2011
Zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 9 sierpnia 2011r. 10 sierpień 2011

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z p.zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego zarządza co następuje:

§ 1

Wyznaczam tablice i słupy ogłoszeniowe wyszczególnione w Załączniku do niniejszego Zarządzenia jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie trwania kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych winny być umieszczane w wyznaczonych miejscach w sposób umożliwiający ich usunięcie bez powodowania szkód.

Obwieszczenia i plakaty o których mowa w ust.1 winny być usunięte przez komitety wyborcze najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyborów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej (BIP) Urzędu.

 

 

                                                                               Burmistrz 

                                                                        inż. Józef Rybiński

Pliki do pobrania
zal_zarz_77_2011.pdf - WYKAZ MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY RADOMYŚL WIELKI
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup