BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Z A W I A D O M I E N I E 14 maj 2019

Radomyśl Wielki , 06-05-2019 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

O  SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

 

Na podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –  Kodeks wyborczy ( t. j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 754 ze zmianami) 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców w  mi g Radomyśl Wielki    osób uprawnionych do głosowania w dniu 26 maja 2019 r., w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego .

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu  od dnia 06 maja 2019 r. do 20 maja 2019 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim  w pok. nr 15  codziennie w godzinach pracy urzędu  w poniedziałek od 8.00 do 16.00 .od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

 

 

Burmistrz

inż. Józef Rybiński
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup