BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 5 maja 2014r. 05 maj 2014

Na podstawie art. 182 §1 pkt 1, §2 i ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Burmistrz Radomyśla Wielkiego, zarządza co następuje:

 
§1.

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. w następującym składzie:

 

1) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim, ul. Ogrodowa 1, Radomyśl Wielki

 

1.      Małgorzata Kopacz – osoba wskazana przez Burmistrza

2.      Stanisława Maria Bugaj – Radomyśl Wielki

3.      Krystian Piotr Drąg – Dulcza Wielka

4.      Dominika Kozioł – Radomyśl Wielki

5.      Edyta Urszula Mikuła – Partynia

6.      Ireneusz Tomasz Weryński – Partynia         

      7.   Andrzej  Marian Ziobroń – Radomyśl Wielki
      8.   Joanna Ziobroń – Radomyśl Wielki
 

2) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Partyni Partynia 66

       

1. Halina Czernikowska – osoba wskazana przez Burmistrza

2. Wojciech Grzegorz Bukała – Partynia

3. Łukasz Adam Kilian – Partynia
4. Stanisław Lipa – Partynia
5. Kinga Helena Łapa – Partynia
6. Magdalena Sołdyga – Radomyśl Wielki

7. Stanisława Felicja Weryńska – Partynia

8. Wiktoria Ziobroń – Partynia

3) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Podborzu, Podborze 101

      1. Marzena Mariola Dudek – osoba wskazana przez Burmistrza

      2. Kazimierz Dudek – Podborze

      3. Bożena Stanisława Jeż – Podborze

      4. Angelika Agnieszka Niemczura – Zgórsko

      5. Robert Stanisław Rakoczy – Partynia

      6. Bartłomiej Paweł Wałęga – Radomyśl Wielki

      7. Monika Zaskalska – Podborze
      8. Edward Żala – Zgórsko

4) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Rudzie,
Ruda 124

      1. Joanna Katarzyna Kulpa – osoba wskazana przez Burmistrza

      2. Magdalena Buziak – Ruda
      3. Henryk Dolot – Ruda
      4. Józefa Maria Dyjak – Ruda

      5. Marcelina Magda Działo – Radomyśl Wielki

      6. Tomasz Jarosław Koczwara – Radomyśl Wielki

      7. Jan Litwin – Partynia

      8. Łukasz Sławomir Weryński – Partynia

 

5) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wisłockiej, Dąbrówka Wisłocka 115

      1. Piotr Franciszek Stachowicz – osoba wskazana przez Burmistrza

      2. Marta Ewa Bartkowicz – Dąbrówka Wisłocka

      3. Mateusz Dykas – Zdziarzec

      4. Dariusz Wojciech Jarosz – Radomyśl Wielki

      5. Mariusz Maniewski – Dąbrówka Wisłocka

      6. Agnieszka Maria Ryba – Radomyśl Wielki

      7. Marta Anna Sołowska – Radomyśl Wielki

      8. Stanisława Maria Syper – Ruda

 

6) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Zdziarcu, Zdziarzec 116

      1. Piotr Tomasz Masłyk – osoba wskazana przez Burmistrza

      2. Magdalena Barbara Dolot – Podborze

      3. Kazimierz Krężel - Zdziarzec

      4. Marian Jan Kuzara – Zdziarzec 

      5. Tadeusz Marian Makuch – Zdziarzec

      6. Katarzyna Anna Niedbała – Podborze

      7. Anna Karolina Świstro – Radomyśl Wielki

      8. Aleksandra Wiktor – Dąbie

 

7) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Szkole Podstawowej w Dąbiu, Dąbie 100

      1. Małgorzata Barbara Wiktor – osoba wskazana przez Burmistrza

      2. Kazimierz Błach – Dąbie
      3. Roman Czuchra – Dąbie

      4. Robert Mariusz Dziekan – Podborze

      5. Zofia Frankowicz – Dulcza Mała

      6. Angelina Monika Kozub – Zdziarzec

      7. Paulina Rybińska – Radomyśl Wielki

      8. Dorota Józefa Wolak – Radomyśl Wielki

 

8) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Szkole Podstawowej w Żarówce, Żarówka 64

      1. Janina Eugenia Kozub – osoba wskazana przez Burmistrza

      2. Katarzyna Lidia Gałat – Zgórsko

      3. Karolina Maria Kagan – Radomyśl Wielki

      4. Marta Katarzyna Kieraś – Dąbie

      5. Aleksander Mróz – Żarówka

      6. Sylwia Justyna Popera – Dulcza Wielka

      7. Stanisław Włodzimierz Pryga – Żarówka

      8. Sabina Anna Węgrzyn – Podborze

9) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej w Janowcu, Janowiec 10

            1. Anna Cetnar – osoba wskazana przez Burmistrza

            2. Renata Ewa Baran – Zgórsko
            3. Anna Izabela Bigda – Janowiec

            4. Marcin Gancarczyk – Radomyśl Wielki

            5. Helena Józefa Mol – Janowiec
            6. Sylwester Popera – Dulcza Wielka

            7. Wioletta Zofia Juzba – Dulcza Wielka

            8. Katarzyna Wolak – Radomyśl Wielki

 

10) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Szkole Podstawowej w Dulczy Wielkiej,
ul. Ks. Kalinowskiego 212/1, Dulcza Wielka

            1. Piotr Marek Wolak – osoba wskazana przez Burmistrza

            2. Paulina Zofia Pryga – Radomyśl Wielki

            3. Renata Siembab – Dulcza Wielka

            4. Agnieszka Elżbieta Skrzyniarz – Dulcza Wielka

            5. Bożena Bernardyna Sroczyńska – Radomyśl Wielki

            6. Aneta Jadwiga Wąż – Dulcza Wielka
            7. Anna Aniela Wąż – Dulcza Wielka

            8. Marek Piotr Wolak – Dulcza Wielka

 

11) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Szkole Podstawowej w Dulczy Małej,
Dulcza Mała 40

      1. Małgorzata Drożdż – osoba wskazana przez Burmistrza

      2. Edyta Karolina Baran – Zgórsko

      3. Angelina Patrycja Drąg – Dulcza Wielka

      4. Lucyna Grzyb – Radomyśl Wielki

      5. Angelika Kinga Janeczek – Radomyśl Wielki

      6. Teresa Danuta Kij – Dulcza Mała

      7. Mariola Agnieszka Moskal – Dulcza Mała

      8. Martyna Aleksandra Weryńska – Partynia

 
12) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Agronomówce w Zgórsku, Zgórsko 41

      1. Bożena Zofia Rolle – osoba wskazana przez Burmistrza

      2. Katarzyna Zofia Kozioł – Pień

      3. Dariusz Kowalczyk – Zgórsko

      4. Małgorzata Lipa – Zgórsko

      5. Ewa Aneta Mądziel – Partynia

      6. Zofia Niemczura - Zgórsko
      7. Anna Ostrowska – Partynia

      8. Dorota Teresa Weryńska – Partynia

 

13) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 w Gimnazjum Publicznym w Radomyślu Wielkim, ul. Klonowa 2, Radomyśl Wielki

1. Anna Janina Krasoń – osoba wskazana przez Burmistrza
2. Wojciech Franciszek Bartkowicz – Radomyśl Wielki
3. Ilona Weronika Boroń – Radomyśl Wielki
4. Krzysztof Kopacz – Radomyśl Wielki
5. Kazimiera Kośla – Radomyśl Wielki
6. Jan Józef Pachoł – Radomyśl Wielki
7. Mariola Barbara Pęczek – Janowiec

      8. Katarzyna Ziobroń – Radomyśl Wielki

14) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 w Domu Strażaka w Pniu, Pień 41a
            1. Wanda Dykas – osoba wskazana przez Burmistrza
            2. Teresa Małgorzata Bury – Pień
            3. Kinga Działo – Radomyśl Wielki
            4. Edyta Gałat – Pień
            5. Renata Zofia Król – Pień
            6. Michał Lonczak – Pień
            7. Jerzy Jan Paciorek – Partynia
            8. Joanna Maria Przybyło – Zgórsko
 
§2.

Składy obwodowych komisji wyborczych podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Miejskiego i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Składy poszczególnych komisji są wywieszane również w ich siedzibach.

 
§3.

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy – Urzędnikowi Wyborczemu.

 
§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
                                                                                             
                                                                                              Burmistrz Radomyśla Wielkiego
                                                                                                          inż. Józef Rybiński
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup