BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 lutego 2014 roku. 04 marzec 2014

Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z p. zm.), art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z p. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. z 2014r., poz. 231) zarządzam co następuje:

§ 1

Wyznaczam tablice i słupy ogłoszeniowe wyszczególnione w Załączniku do niniejszego Zarządzenia jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie trwania kampanii wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

§ 2

1.      Urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych winny być umieszczanie w wyznaczonych miejscach w sposób umożliwiający ich usunięcie bez powodowania szkód.

2.      Obwieszczenia i plakaty o których mowa w ust. 1 winny być usunięte przez komitety wyborcze najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyborów.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam pełnomocnikowi ds. wyborów – urzędnikowi wyborczemu.

§ 4

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 
 
    Burmistrz Radomyśla Wielkiego
 
                Józef Rybiński
Pliki do pobrania
zal_zarz_nr_13_2014.pdf - Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 lutego 2014r.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup