BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
Zarządzenie Nr 44/09 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 14 maja 2009 r. 14 maj 2009
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r.- Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25, poz. 219 ) oraz art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 z p. zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego zarządza, co następuje:

§ 1.

Dla przeprowadzenia w dniu 7 czerwca 2009r. na terenie Gminy Radomyśl Wielki wyborów do Parlamentu Europejskiego, powołuję obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w formie obwieszczeń na terenie gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                            Burmistrz
                                                   inż. Józef Rybiński

Pliki do pobrania
zal_zarz_44_09.pdf - Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Radomyśla Wielkiego nr 44/09
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup