BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
Zarządzenie Nr 24/09 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 24 marca 2009r. 24 marzec 2009
Zarządzenie Nr 24/09
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z dnia 24 marca 2009r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania ich wykazu do publicznej wiadomości.
 
Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 z p.zm) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego zarządza co następuje:
§ 1
Wyznaczam tablice i słupy ogłoszeniowe wyszczególnione w Załączniku do niniejszego Zarządzenia jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie trwania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.
§ 2
  1. Urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych winny być umieszczane w wyznaczonych miejscach w sposób umożliwiający ich usunięcie bez powodowania szkód.
  2. Obwieszczenia i plakaty o których mowa w ust.1 winny być usunięte przez komitety wyborcze najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyborów.
                                                                  § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej (BIP) Urzędu.
 
 
 
                                                                                                                                                                                         Burmistrz
                                                                                                                                                                                 inż. Józef Rybiński
Pliki do pobrania
zal_zarz_24_09.pdf - Załącznik do Zarządzenia Nr 24/09 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 24 marca 2009r.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup