BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 13 września 2019 r. 13 wrzesień 2019

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Radomyśl Wielki obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu informuje, co następuje:

 

§ 1

W dniu 17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 12:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim – pok. 8 odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 8

- Nr 9

- Nr 10

- Nr 11

- Nr 12

- Nr 13

- Nr 14

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Tarnobrzegu

 

Katarzyna Lucyna Bryś-Dywan

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup