BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców 27 wrzesień 2019
Burmistrz Radomyśla Wielkiego  na podstawie art. 36 §  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy(Dz.U.2019 ,poz.684) ,powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.
Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim   I piętro – pokój 15  w terminie od dnia 23 września 2019 r. do dnia 7 października 2019 r., w godzinach pracy Urzędu, na pisemny wniosek wyborcy.
Udostępnianie spisu wyborców następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup