BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
za rok 2019
BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'
Załącznik 'Informacja dodatkowa' szczegóły
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup