BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
za rok 2018
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RADOMYŚL WIELKI sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'
Załącznik 'Informacja dodatkowa' szczegóły
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup