BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Zagospodarowanie przestrzenne
Projekt Uchwały w sprawie II zmiany Studium Miasta i Gminy Radomyśl Wielki 22 maj 2012
Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu - uchwały Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim w sprawie II zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA RADOMYŚL WIELKI
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO 15 maj 2012
o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrówka Wisłocka w gminie Radomyśl Wielki
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO 15 maj 2012
o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radomyśl Wielki
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO 17 styczeń 2012
o podjęciu przez Radę Miejską Radomyśl Wielki UCHWAŁY NR X/50/11 RADY MIEJSKIEJ w RADOMYŚLU WIELKIM z dnia 30 września 2011 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO 17 styczeń 2012
o podjęciu przez Radę Miejską Radomyśl Wielki: UCHWAŁY NR X/51/11 RADY MIEJSKIEJ w RADOMYŚLU WIELKIM z dnia 30 września 2011 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO 17 maj 2011
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radomyśl Wielki
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO 17 maj 2011
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrówka Wisłocka w gminie Radomyśl Wielki
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO 10 grudzień 2010
o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radomyśl Wielki
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO 10 grudzień 2010
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrówka Wisłocka w gminie Radomyśl Wielki
«««  1 | 2 | 3 
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup