BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Uzupełnienie treści SIWZ "Dostawa energii elektrycznej dla Mieleckiej Grupy Zakupowej" 05 sierpień 2016
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.) uzupełnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie przedmiaru i dokumentacji technicznej dotyczącej przetargu "Dostawa energii elektrycznej dla Mieleckiej Grupy Zakupowej"
Specyfikacja:
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup