BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rejestr zmian
Menu / Prawo lokalne / Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
Aktualizacja akapitu 2019-07-12 08:17:42
Dariusz Roczniak
Tytuł Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 26 lutego 2010r.
 
Treść
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędowi Miejskiemu w Radomyślu Wielkim.
 
Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm.) Burmistrz Radomyśla Wielkiego zarządza co następuje:
 
 
§ 1
Dla Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim nadaję Regulamin Organizacyjny w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia poprzez wprowadzenie w życie i nadzór nad jego realizacją powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3
Traci moc Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim nadany Uchwałą Nr XXVI/232/01 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 19 października 2001 roku.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 marca 2010r. i podlega podaniu do wiadomości pracownikom Urzędu poprzez wyłożenie Regulaminu organizacyjnego w Sekretariacie Urzędu pok. Nr 24.
 
 
 
                                                           Burmistrz Radomyśla Wielkiego
 
                                                                         Józef Rybiński
 
Pliki regulamin_organizacyjny.pdf
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w RADOMYŚLU WIELKIM
 
««« wstecz
ilość odwiedzin: 68515 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup