BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rejestr zmian
Menu / Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej / Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji
Dodanie nowej wiadomości 2012-03-06 10:00:29
Ewelina Jankowska
Data rozpoczęcia 21-02-2012
 
Tytuł Wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
 
Numer XIV/86/2012
 
Podpis Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Miękoś
 
Krótki opis Wyraża się zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2013 rok.
 
Treść
Uchwała Nr XIV/86/2012
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 21 lutego 2012 roku
 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420)
 
Rada Miejska w Radomyślu Wielkim
uchwala, co następuje:
 
§1
 
Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2013 rok.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
««« wstecz
ilość odwiedzin: 73527 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup