BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Powszechny Spis Rolny 2020
Burmistrz Radomyśla Wielkiego–Gminny Komisarz Spisowy 12 czerwiec 2020

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do  przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2020 r., który będzie przeprowadzony w dniach 1 września – 30 listopada 2020r. na terenie miasta i gminy Radomyśl Wielki


Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

1) być pełnoletnim,

2) zamieszkiwać na terenie gminy Radomyśl Wielki,

3) posiadać co najmniej  wykształcenie średnie,

4) nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego winno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej Gminy Radomyśl Wielki : www. radomyslwielki.pl  oraz w Biurze Obsługi Interesanta UM (pok.9 parter).

Zgłoszenia wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych należy składać w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Radomyśl Wielki  przy ul. Rynek 32  (pok. Nr 9 parter Biuro Obsługi w godzinach pracy Urzędu poniedziałek w godz.  8.00 do 16.00 , wtorek –piątek w  godz. 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres: Urząd Miejski , Rynek 32, Radomyśl Wielki, 39-310 Radomyśl Wielki. Decyduje data wpływu do tut. urzędu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym 2020 r.”

Kandydaci na rachmistrzów zobowiązani są do odbycia szkolenie, które zakończy się egzaminem testowym. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych. Kolejność na liście ustalana jest według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca  wojewódzkiego komisarza spisowego. Na podstawie informacji Wojewódzkiego Biura Spisowego na terenie Gminy Radomyśl Wielki zaangażowanych zostanie 6- ciu  rachmistrzów terenowych.


Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Gminny Komisarz Spisowy

Józef Rybiński

Pliki do pobrania
zkrs.doc - Wniosek - zgłoszenie kandydatury rachmistrza terenowego (DOC)
zkrs.pdf - Wniosek - zgłoszenie kandydatury rachmistrza terenowego (PDF)
klauzula_zkrs.pdf - Klauzula informacyjna
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup