BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Pomoc publiczna
Zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 4.05.2020 r. 27 maj 2020

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłaty na raty  oraz wykazu osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz 869 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj.  Dz. U.  z 2020 r poz. 713)- Burmistrz Radomyśla Wielkiego zarządza co następuje:

§ 1

Podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w 2019 roku, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku , stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Pliki do pobrania
zal1_zarz_46_2020.pdf - Załącznik nr 1 do Zarządzenia
zal2_zarz_46_2020.pdf - Załącznik nr 2 do Zarządzenia
ilość odwiedzin: 83482 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup