BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Pomoc publiczna
ZARZĄDZENIE NR 13/2013 BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO z dnia 20 marca 2013 r 21 marzec 2013

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających  osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku.

 

Na podstawie  art.37 ust.1 pkt 2 lit. f i g  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego postanawia co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w 2012 roku, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                        Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Pliki do pobrania
zal1_zarz_13_2013.pdf - Załącznik nr 1 do Zarządzenia
ilość odwiedzin: 83482 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup