BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 20 listopad 2020

Radomyśl Wielki 20.11.2020r.


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY


Burmistrz Radomyśla Wielkiego ogłasza sprzedaż drewna opałowego pochodzącego ze ściętych drzew z terenu przeznaczonego pod budowę drogi na strefę przemysłową w miejscowości Podborze.


Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży są różnego rodzaju gatunki drewna skwalifikowanego jako drewno opałowe (przewaga brzozy) w łącznej ilości 88 mp (metr przestrzenny).


Cena za 1 mp ustalona na podstawie cennika nadleśnictwa wynosi 130 zł brutto.


Informacje dotyczące warunków sprzedaży:

Drewno można oglądnąć po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (pod numerem telefonu 14 680 70 69) z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim w na stadionie KS „Radomyślanka” przy ul. Przemysłowej w Radomyślu Wielkim.

Podstawą do ustalenia wartości sprzedawanego drewna jest ustalenie jego ilości określonej w metrach przestrzennych na podstawie obmiaru przeprowadzonego przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.

Przekazanie drewna nabywcy odbywa się na podstawie protokołu przekazania drewna.


Transport drewna i jego załadunek odbywać się będzie staraniem, na koszt i ryzyko Kupującego. W przypadku transportu dokonywanego przez  przewoźników działających w imieniu i na rzecz Kupującego, przed odbiorem drewna, Kupujący zobowiązuje się dostarczyć do Sprzedającego upoważnienie do odbioru drewna oraz zaopatrzyć przewoźnika w kopie tego upoważnienia.

Kupujący zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu, na którym składowane jest drewno

Sprzedaż prowadzona będzie do czasu wyczerpania materiału.


Burmistrz

Radomyśla Wielkiego

/-/ Józef Rybiński

 


ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup