BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
INFORMACJA 20 lipiec 2020

Radomyśl Wielki dnia 17-07-2020r.

RADOMYŚLA WIELKIEGO

RYNEK 32

39-310 RADOMYŚL WIELKI


INFORMACJA


            W dniu 30-06-2020r. została podpisana umowa nr 3826/2020/OZ/R/DA pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Radomyśl Wielki na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki” w ramach programu priorytetowego pod nazwą: „Ogólnopolski program finasowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

         Kwota dotacji obejmuje środki NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie stanowiące odpowiednio 50% i 35% kosztów kwalifikowanych.

         W wyniku realizacji zadania objętego umową planowane jest unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości około 50,00 Mg, a koszt realizacji tego przedsięwzięcia wynosił będzie 21700,00 zł, z czego:


  • środki NFOŚiGW                 -  10 850,00 zł,
  • środki WFOŚiGW                -   7 595,00 zł,
  • środki własne                        -   3 255,00 zł


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

ilość odwiedzin: 83482 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup