BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu 29 lipiec 2019
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne dla zadania: „BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 984 O DŁUGOŚCI 3,095 KM NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA TYPU RONDO W KM 21+481 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 984 DO SKRZYŻOWANIA TYPU RONDO W KM 24+347 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 984 W RAMACH INWESTYGI POD NAZWĄ "BUDOWA OBWODNICY M. RADOMYŚL WIELKI W CIĄGU DW 984 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ, BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, BUDOWLAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI"
Pliki do pobrania
kr_zuz_4_421_121_2019_es_5311.pdf - OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup