BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu 12 wrzesień 2023
w związku z rozpatrywaniem odwołania od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 3 lutego 2023 r. znak OŚiGK.1.6220.8.21.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Modernizacja systemów wentylacji oraz ogrzewania wraz Z budową nowego obiektu inwentarskiego na działkach nr ewid. 1648, 1649/3, 1687/2, 1649/1, 1650" położonych w miejscowości Dulcza Mała, gmina Radomyśl Wielki, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu informuje, o możliwości zapoznania się z całością akt sprawy, oraz składania w sprawie uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Pliki do pobrania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup