BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 17 styczeń 2022

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu z siedzibą przy ul. Korczaka 6a; 39-300 Mielec, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:


- przebudowę rowu otwartego przydrożnego w zakresie przykrycia go rurociągiem Ø 400 wzdłuż drogi powiatowej nr 1169R relacji Podleszany - Rydzów – Ruda - Zasów ze studniami rewizyjnymi, po stronie prawej i lewej oraz umocnionym wylotem WL2 w km 12+575,00 – 13+074,30 i km 13+200,00 – 13+439,00;


-budowę przepustu Ø600mm z rur żelbetowych pod koroną drogi powiatowej nr 1169R relacji Podleszany - Rydzów – Ruda-Zasów na dz. nr ewid. 4284/2, 4283/2, 4283/3 obręb 0084 Ruda w km 12+536,


-usługę wodną obejmująca odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1169R w m. Ruda do wód oraz do urządzeń wodnych (rowów) poprzez istniejące i projektowane wloty, w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R relacji Podleszany - Rydzów –Ruda - Zasów w km 12+500 - do 13+740” w m. Ruda i Dąbrówka Wisłocka.
Pliki do pobrania
kr_zuz_4_4210_226_2021_ak.docx - -INFORMACJA O WSZCZĘSCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup