BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 27 wrzesień 2021

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.


W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), zgodnie z art. 6c ust. 3c, Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W związku z powyższym wyznacza się termin od 27 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r., na:

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy (tj. od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r.).

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty użyteczności publicznej takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, zakłady opieki zdrowotnej, budynki OSP, cmentarze oraz obiekty produkcyjne, usługowe i handlowe (warsztaty, biura, sklepy, hotele, pensjonaty, pokoje gościnne oraz domy letniskowe).


Z up. Burmistrza

/-/ mgr Jarosław Godek

Zastępca Burmistrza


Radomyśl Wielki dnia 27-09-2021r.

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup