BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Mienie komunalne
Burmistrz Radomyśla Wielkiego 07 listopad 2023

WYKAZ

Lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowym
najemcom wraz z częścią ułamkową współwłasności działki, na której znajduje się lokal.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom wraz z częścią ułamkową współwłasności działki, na której znajduje się lokal.

 

L.p.

Adres lokalu

Nr Księgi Wieczystej

Położenie w budynku

Wyposażenie lokalu

Pow. lokalu w m2

Ustalona cena mieszkania wraz z udziałem części w gruncie
(bez bonifikaty)

Wielkość udziału w gruncie

Termin zagospodarowania lokalu

1.

ul. Kościuszki 38/7

Radomyśl Wieki

TB1M/00061118/0

II piętro

prąd, woda, gaz, kanalizacja

63,28

162.000,00 zł

71/1240

W dniu zawarcia aktu notarialnego

 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój 4 lub pod numerem telefonu 14 680 70 69.

Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Radomyśl Wielki – zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 

Radomyśl Wielki,  07.11.2023 r.       

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup