BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Mienie komunalne
Burmistrz Radomyśla Wielkiego 10 sierpień 2023

 

WYKAZ

nieruchomości położonych w Gminie Radomyśl Wielki przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

L.p.

Nr działki

Pow.
w ha

Nr Księgi Wieczystej

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

Cena działki w zł brutto

Miejscowość

Uwagi

1.

105/4

0,5047

TB1M/00057948/6  

wolna od obciążeń hipotecznych

Brak możliwości podania charakteru działki.

Zagospodarowanie, otoczenie i kształt  działki:  Działka niezabudowana, częściowo zakrzaczona i zadrzewiona (młode drzewa – samosiejka). Nieruchomość o kształcie prostokąta, zlokalizowana na terenie płaskim.

Dojazd: bezpośredni z ul. Przemysłowej (droga asfaltowa)

Uzbrojenie terenu: teren w pobliżu działki uzbrojony jest w następujące urządzenia komunalne i techniczne – sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa oraz telefoniczna. W większej odległości przebiega sieć kanalizacyjna. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa.

275.000,00

Radomyśl Wielki

Działki sprzedawane będą z przeznaczeniem pod teren inwestycyjny.

 

Szczegółowe informację zostaną zawarte w ogłoszeniu o przetargu.

 

2.

105/5

0,4856

TB1M/00057948/6

wolna od obciążeń hipotecznych

Brak możliwości podania charakteru działki.

Zagospodarowanie, otoczenie i kształt  działki:  Działka niezabudowana, częściowo zakrzaczona i zadrzewiona (młode drzewa – samosiejka). Na działce częściowo nawieziona została ziemia i gruz. Nieruchomość o kształcie prostokąta, zlokalizowana na terenie płaskim.

Dojazd:  bezpośredni z ul. Przemysłowej (droga asfaltowa)

Uzbrojenie terenu: teren w pobliżu działki uzbrojony jest w następujące urządzenia komunalne i techniczne – sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa oraz telefoniczna. W większej odległości przebiega sieć kanalizacyjna. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa.

265.000,00

Radomyśl Wielki

2.

105/6

0,5858

TB1M/00057948/6

wolna od obciążeń hipotecznych

Brak możliwości podania charakteru działki.

Zagospodarowanie, otoczenie i kształt  działki:  Działka niezabudowana, częściowo zakrzaczona i zadrzewiona (młode drzewa – samosiejka). Na działce częściowo nawieziony został gruz. Nieruchomość o kształcie prostokąta, zlokalizowana na terenie płaskim.

Dojazd:  bezpośredni z ul. Przemysłowej (droga asfaltowa)

Uzbrojenie terenu: teren w pobliżu działki uzbrojony jest w następujące urządzenia komunalne i techniczne – sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa oraz telefoniczna. W większej odległości przebiega sieć kanalizacyjna. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa i sieć energetyczna napowietrzna.

320.000,00

Radomyśl Wielki

2.

105/7

0,6161

TB1M/00057948/6

wolna od obciążeń hipotecznych

Brak możliwości podania charakteru działki.

Zagospodarowanie, otoczenie i kształt  działki:  Działka niezabudowana, częściowo zakrzaczona i zadrzewiona (młode drzewa – samosiejka). Nieruchomość o kształcie prostokąta, zlokalizowana na terenie płaskim.

Dojazd:  bezpośredni z ul. Przemysłowej (droga asfaltowa)

Uzbrojenie terenu: teren w pobliżu działki uzbrojony jest w następujące urządzenia komunalne i techniczne – sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa oraz telefoniczna. W większej odległości przebiega sieć kanalizacyjna. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa i sieć energetyczna napowietrzna.

335.000,00

Radomyśl Wielki

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – pierwszeństwo w nabyciu  w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem                  6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój 4 lub pod numerem telefonu
14 680 70 69.

Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Radomyśl Wielki – zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Radomyśl Wielki,16.08.2023 r.           .                                                                                                                                                                                  


                                                                                                                                                                                                                                          

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup