BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Mienie komunalne
Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 01 sierpień 2023

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

L.p.

Adres lokalu

Nr Księgi Wieczystej

Opis lokalu

Pow. lokalu w m2

Wysokość miesięcznych opłat z tytułu najmu

Termin zagospodarowania lokalu

Termin wnoszenia opłat

Wadium

Położenie w budynku

Wyposażenie lokalu

Przeznaczenie lokalu

1.

Rynek 8       Radomyśl Wieki

TB1M/00060996/1

Parter

prąd, woda

Działalność handlowo-usługowa

26,90

Stawka wywoławcza:

24,00 zł netto/m2 + VAT

 

(645,60 zł netto/msc)

W dniu zawarcia umowy najmu

Do 10-go dnia każdego miesiąca

100,00 zł

2.

Rynek 13    Radomyśl Wieki

TB1M/00057948/6

I piętro

prąd, woda, gaz

Działalność handlowo-usługowa

118,05

Stawka wywoławcza:

16,00 zł netto/m2 + VAT

 

(1.888,80 zł netto/msc)

W dniu zawarcia umowy najmu

Do 10-go dnia każdego miesiąca

350,00 zł

3.

Rynek 28/9 Radomyśl Wieki

TB1M/00061116/6

Parter

prąd, woda, gaz

Działalność handlowo-usługowa

35,40

Stawka wywoławcza:

16,00 zł netto/m2 + VAT

 

(566,40 zł netto/msc)

W dniu zawarcia umowy najmu

Do 10-go dnia każdego miesiąca

100,00 zł

4.

Rynek 28, lokal „A” Radomyśl Wieki

TB1M/00060079/7

Parter

prąd, woda, gaz

Działalność handlowo-usługowa

97,75

Stawka wywoławcza:

12,00 zł netto/m2 + VAT

 

(1.173,00 zł netto/msc)

W dniu zawarcia umowy najmu

Do 10-go dnia każdego miesiąca

200,00 zł

INFORMACJE DODATKOWE:

- Wysokość miesięcznego czynszu netto z najmu równa jest cenie osiągniętej w przetargu i powiększonej o należny podatek VAT.

- Niezależnie od czynszu z tytułu najmu w/w lokali Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zużycie wody, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, itp.). W przypadku lokalu Rynek 13 przyszli najemcy będą obciążani dodatkowo opłatą administracyjna na podstawie osobnej umowy.

- Stawka czynszu podlega raz w roku waloryzacji wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym GUS.

- Najemca jest podatnikiem podatku od nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 1 września 2023 r. w Sali Narad Rady Miejskiej mieszczącej się w budynku Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim przy ul. Rynek 29 (I piętro).

 

Określa się następujące godziny rozpoczęcia poszczególnych:

·  godz. 9 00 przetarg na wynajem lokalu zlokalizowanego na ul. Rynek 8

·  godz. 9 15 przetarg na wynajem lokalu zlokalizowanego na ul. Rynek 13

·  godz. 9 30 przetarg na wynajem lokalu zlokalizowanego na ul. Rynek 28/9

·  godz. 9 45 przetarg na wynajem lokalu zlokalizowanego na ul. Rynek 28 lokal „A”

 

Warunki przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 29 sierpnia 2023 r. do godziny 15 30 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego:

BS Radomyśl Wielki

Nr 80 9479 0009 2001 0000 0169 0033

2. Wadium zostanie zwrócone na wskazane przez uczestnika przetargu konto w ciągu  3 dni od odwołania lub zakończenia przetargu, natomiast wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% stawki wywoławczej.

4. Wydanie lokalu nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy najmu. W celu zawarcia umowy najmu należy zgłosić się do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim ul. Targowa 5, 39-310 Radomyśl Wielki. W przypadku lokalu Rynek 13 należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki.

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (14) 680-70-69 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim w pokoju
nr 9 – biuro obsługi klienta.

6. W przypadku wyrażenia chęci oglądnięcia danego lokalu należy kontaktować się z administratorem budynku, którym w przypadku lokali
Rynek 8, Rynek 28/9 oraz Rynek 28 lokal „A” jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim pod nr tel.
(14) 681-69-91
, natomiast w przypadku lokalu Rynek 13 proszę kontaktować się wydziałem Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim pod nr tel. (14) 680-70-60.

7. Burmistrz Radomyśla Wielkiego zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

8. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ,,Mienie komunalne” na stronie internetowej http://radomysl.bip.2.ires.pl/mienie_komunalne/ oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim.

 

Radomyśl Wielki 01-08-2023 r.                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                              inż. Józef Rybiński

 

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup