BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Mienie komunalne
Burmistrz Radomyśla Wielkiego 05 luty 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.    

Na podstawie art. 35 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)

podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Radomyśl Wielki.


L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia w ha

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy (wywoławczy roczny czynsz dzierżawny)

Opis  nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Informacje o dzierżawie

1

Działka nr ewid. 3517/1, obręb Podborze

KW nr

TB1M/00063343/0

3,79 ha

    500,00 zł

Użytki rolne

RIVb – 0,86 ha

RV – 2,93 ha

Nieruchomość przeznaczona do prowadzenia działalności rolniczej

Dzierżawa na okres 5 lat. Szczegółowe warunki określi umowa stron.


Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój 4 lub pod numerem telefonu 14 680 70 69.

Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Radomyśl Wielki oraz w prasie lokalnej – zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Burmistrz

Radomyśla Wielkiego

/-/ Józef Rybiński

Radomyśl Wielki dnia 05-02-2021r.

ilość odwiedzin: 86941 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup