BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Mienie komunalne
Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 15 styczeń 2021

 

 BURMISTRZ RADOMYŚLA WIELKIEGO

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH


L.p.

Adres lokalu

Pow. lokalu w m2

Usytuowanie

Wyposażenie lokalu, uwagi

Stawka wywoławcza (netto) czynszu miesięcznego zł/m2

Postąpienie

Wadium w zł

1.

Rynek 28 lokal „A”

Radomyśl Wielki

97,75

Parter

co, wod-kan

12,00

0,50 zł

500,00

2.

Ks. Kalinowskiego 61

Dulcza Wielka

70,00

Osobny budynek

wod-kan

5,50

0,50 zł

300,00


Wylicytowana stawka czynszu zostanie powiększona o podatek  VAT według obowiązujących stawek. Niezależnie od czynszu z tytułu najmu w/w lokali Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, itp.).


Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2021 r. w Sali Narad Rady Miejskiej mieszczącej się w budynku Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim przy ul. Rynek 29 (I piętro).

Określa się następujące godziny rozpoczęcia poszczególnych:

  • godz. 10 00 przetarg na wynajem lokalu „A” położonego przy ul. Rynek 28 w Radomyślu Wielkim
  • godz. 10 15 przetarg na wynajem lokalu położonego przy ul. Kalinowskiego 61 w Dulczy Wielkiej


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 16 lutego 2021 r. do godziny 15 30 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego:

BS Radomyśl Wielki Nr 80 9479 0009 2001 0000 0169 0033

Wadium zostanie zwrócone na wskazane przez uczestnika przetargu konto w ciągu 3 dni od odwołania lub zakończenia przetargu, natomiast wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (14) 680-70-69 lub bezpośrednio  w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim w pokoju nr 9 – biuro obsługi klienta.


W przypadku wyrażenia chęci oglądnięcia danego lokalu należy kontaktować się   z administratorem budynku, którym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Radomyślu Wielkim pod nr tel. (14) 681-96-01

Burmistrz Radomyśla wielkiego zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ,,Mienie komunalne”, na stronie internetowej http://radomysl.bip.2.ires.pl/mienie_komunalne/, w gazecie regionalnej ,,Korso” oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed Urzędem Miejskim w Radomyślu Wielkim.


Burmistrz

Radomyśla Wielkiego

/-/ Józef Rybiński

Radomyśl Wielki 15-01-2021 r.

ilość odwiedzin: 86941 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup