BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Mienie komunalne
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych 11 grudzień 2020

Załącznik do Zarządzenia Nr 147/2020

Burmistrza Radomyśla Wielkiego

z dnia 11.12.2020 r.

WYKAZ

Lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony

w trybie przetargowym będących własnością Gminy Radomyśl Wielki


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym.


L.p.

Adres lokalu

Nr Księgi Wieczystej

Opis lokalu

Pow. lokalu w m2

Stawka wywoławcza (netto) czynszu miesięcznego zł/m2

Kwota postąpienia w zł

 

Położenie w budynku

Wyposażenie lokalu

Przeznaczenie lokalu

Wadium w zł

1.

Rynek 28, lokal „A”

Radomyśl Wieki

TB1M/00060079/7

Parter

co, wod-kan

Działalność handlowo- usługowa

97,75

12,00

0,50

500,00

2.

Ks. Kalinowskiego 61

Dulcza Wielka

TB1M/00057350/7

Osobny budynek

wod-kan

Działalność handlowo- usługowa

70,00

5,50

0,50

300,00


Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój 4 lub pod numerem telefonu 14 680 70 69.

Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Radomyśl Wielki – zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Radomyśl Wielki,  11.12.2020 r.      

Burmistrz

Radomyśla Wielkiego

/-/ Józef Rybiński

 

 

ilość odwiedzin: 86941 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup