BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Mienie komunalne
Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 02 czerwiec 2020

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH


L.p.

Adres lokalu

Pow. lokalu w m2

Stawka minimalna netto w zł

Usytuowanie

Wyposażenie lokalu, uwagi

Wadium w zł

Postąpienie

1.

Armii Krajowej 5

Radomyśl Wielki

26,98

16,00

Piętro

co, wod-kan

200,00

1,00 zł

2.

Armii Krajowej 5

Radomyśl Wielki

221,09

16,00

Piętro

co, wod-kan

500,00

1,00 zł

3.

Ks. Kalinowskiego 60

Dulcza Wielka

70,00

10,00

Osobny budynek

wod-kan

300,00

1,00 zł

4

Rynek 28

Radomyśl Wielki

97,75

16,00

Parter

co, wod-kan

500,00

1,00 złPrzetarg na najem lokali przy ul. Armii Krajowej 5 jest ograniczony wyłącznie do działalności o charakterze usług medycznych. W przypadku lokali położonych przy ul. Armii Krajowej 5 przyszli najemcy będą obciążani dodatkowo opłatą administracyjną na podstawie osobnej umowy zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim.

Wylicytowana stawka czynszu zostanie powiększona o podatek  VAT według obowiązujących stawek.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu w/w lokali Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, itp.).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 10 00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (II piętro).

Wadium należy wpłacić do dnia 12 czerwca 2020 r. do godziny 15 30 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego: BS Radomyśl Wielki Nr 80 9479 0009 2001 0000 0169 0033

Wadium zostanie zwrócone na wskazane przez uczestnika przetargu konto w ciągu 3 dni od odwołania lub zakończenia przetargu, natomiast wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (14) 680-89-16 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim w pokoju nr 9 – biuro obsługi klienta.

W przypadku wyrażenia chęci oglądnięcia danego lokalu należy kontaktować się  z administratorem budynku, którym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim pod nr tel. (14) 681-96-01

            Burmistrz Radomyśla wielkiego zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

w zakładce ,,Mienie komunalne”, na stronie internetowej: http://radomysl.bip.2.ires.pl/mienie_komunalne/, w gazecie regionalnej ,,Korso” oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed Urzędem Miejskim w Radomyślu Wielkim.


Radomyśl Wielki 02-06.2020r.                                                                   

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

ilość odwiedzin: 77389 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup