BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Nieodpłatna pomoc prawna
HARMONOGRAM 31 grudzień 2021
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczący się w Radomyślu Wielkim został powierzony do prowadzenia w 2022 roku Stowarzyszeniu Trzeźwościowemu Nowe Życie, ul. Chopina 8, 39-300 Mielec.

Harmonogram pracy w punkcie:

Poniedziałek, godz. 08.00 – 13.00

Środa, godz. 8.00 – 13.30

Piątek, godz. 8.00 – 13.00


  • Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej albo osobie samozatrudnionej, niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.
  • Zgłoszeń do punktów  można dokonywać telefonicznie pod nr: 17 78 00 416 (pon. – pt., w godz. 7.30-15.30), e-mailem: lub na stronie: https://np.ms.gov.pl/
  • Osoby, które ze względu na stopień niepełnosprawności ruchowej oraz osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu nie są w stanie przybyć do punktu, będą mogły  skorzystać z pomocy prawnej poza punktem nieodpłatnej pomocy prawnej albo otrzymać poradę prawną przez telefon lub drogą elektroniczną. Porada prawna  będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.
  • W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego świadczenie pomocy prawnej może odbywa się także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.Pliki do pobrania
harmonogram_npp_po_pm_2022.docx - HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE MIELECKIM W 2022 R.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup