BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Bezpłatna pomoc prawna
Harmonogram udzielania bezpłatnej pomocy prawnej w roku 2016 29 grudzień 2015
Na mocy porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Starostwem Powiatowym w Mielcu bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu mieleckiego udzielana będzie również w budynku Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim. Bezpłatna pomoc prawna udzielana będzie przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie" z siedzibą w Mielcu przy ul. Chopina 8 zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

poniedziałek, środa, piątek od 8:00 do 13:00 (w drugą i czwarta środę miesiąca punkt czynny do 13:30)

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Do uzyskania pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają jeden z poniższych kryteriów (art. 4 ust. 1 ustawy):
·  młodzież do 26. roku życia,
· osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
·  seniorzy po ukończeniu 65 lat,
·  osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
·  kombatanci,
·  weterani,
·  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje wyłącznie (art. 3 ust. 1 ustawy):
·   poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
·   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
·  pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
· sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
·  prawa pracy,
·  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
·  prawa cywilnego,
·  prawa karnego,
·  prawa administracyjnego,
·  prawa ubezpieczeń społecznych,
·  prawa rodzinnego,
· prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie może obejmować (art. 3 ust. 2 ustawy) spraw podatkowych dla przedsiębiorców, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (oprócz samego założenia działalności).

ilość odwiedzin: 75284 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup