BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawana - informacje 29 grudzień 2015
Na mocy porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Starostwem Powiatowym w Mielcu bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu mieleckiego udzielana będzie również w budynku Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie mieleckim znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Mielcu w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna
ilość odwiedzin: 77237 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup