BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Zamówienia publiczne
ZAWIADOMIENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW - dotyczy postępowania na zakup energii elektrycznej w trybie licytacji 20 listopad 2012
Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą istotnych warunków zamówienia nastąpiło przesunięcie terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na zakup energii elektrycznej na 28.11.2012 r. godz. 14:00. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczając W Biuletynie ogłoszenie o zmianie tego ogłoszenia.
 
Zmiana istotnych warunków zamówienia dotyczy przesunięcia terminu wejścia zamówienia na 01.02.20113 r.
Specyfikacja:
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - UZP
zmienione_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - Zmienione ogłoszenie o zamówieniu na platformie licytacji
opis_przedmiotu_zamowienia_po_zmianach.zip - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach
ilość odwiedzin: 88191 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup