BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rejestr zmian
Menu / Ogłoszenia o pracy / Informacja o wynikach naboru
Aktualizacja akapitu 2019-11-20 12:31:32
Dariusz Roczniak
Tytuł Informacja o wynikach naboru
 
Treść
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim
 
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Kulpa zam. Ruda, gm. Radomyśl Wielki
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru: po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, w dniu 4.02.2010 Komisja Rekrutacyjna uznała, iż predyspozycje w/w kandydatki 3 letni okres pracy w administracji samorządowej dają podstawę do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim
w Radomyślu Wielkim na w/w stanowisko. Według przyjętych kryteriów ocen Pani Joanna Kulpa otrzymała największą ilość punktów.
 
 
                                                                                                                                                                                                      Burmistrz
                                                                                                                                                                                              inż. Józef Rybiński
 
««« wstecz
ilość odwiedzin: 75284 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup