BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rejestr zmian
Menu / Informacja publiczna udostępniana na wniosek
Dodanie nowego akapitu 2018-12-07 09:56:00
Dariusz Roczniak
Treść

Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim musi ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w następujący sposób:

1.    Przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

2.    Złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu - Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki, pok. 24

3.    Przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@radomyslwielki.pl

4.   Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP) - /hssf30b12n/skrytka

 
Pliki wniosek_uip.pdf
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
««« wstecz
ilość odwiedzin: 62503 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup