BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rejestr zmian
Menu / Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej / Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji
Dodanie nowej wiadomości 2012-03-06 08:02:41
Ewelina Jankowska
Data rozpoczęcia 21-02-2012
 
Tytuł Wzniesienie pomnika
 
Numer XIV/83/2012
 
Podpis Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Miękoś
 
Krótki opis 1. Wyraża się zgodę na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać generała Władysława Sikorskiego. 2. Pomnik zostanie zlokalizowany w Radomyślu Wielki przy ul. Ogrodowej na terenie Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego.
 
Treść
Uchwała Nr XIV/83/2012
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 21 lutego 2012 r.
 
w sprawie wzniesienia pomnika 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje: 
 
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać generała Władysława Sikorskiego. 
2. Pomnik zostanie zlokalizowany w Radomyślu Wielki przy ul. Ogrodowej na terenie Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego. 
 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego. 
 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
««« wstecz
ilość odwiedzin: 77255 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup