BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze old
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko urzędnicze podinspektor (inspektor) do obsługi sekretariatu Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Paulina Pleban zam. Radomyśl Wielki

Uzasadnienie wyboru:
Pani Paulina Pleban podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się należytą znajomością zarówno teoretyczną jak i praktyczną postawionych zagadnień, a także otrzymała największą liczbę punktów z kryteriów niezbędnych i dodatkowych branych pod uwagę przy ocenie kandydata, co daje podstawę do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim na stanowisku podinspektora/inspektora do obsługi sekretariatu.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego
/-/ Józef Rybiński


Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim
Pliki do pobrania
  lista_kandydatow_na_bip.pdf
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim
Burmistrz Radomyśla Wielkiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor (inspektor) do obsługi sekretariatu Urzędu Miejskiego
Pliki do pobrania
  skmbt_c454e16102409140.pdf
Ogłoszenie o naborze
ilość odwiedzin: 57266 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup